DGS Berlin – Brandenburg Güneş Enerjisi Birliği

Hakkında

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. Berlin Brandenburg (DGS) 1975 kurulumuş bir güneş enerji derneğidir ve 1996 güneş okuları projesini hayata geçirmiştir. Güneş okuların da kullanılmak üzeri Fotovoltaik sistemler kitabı hazırlayıp yayınlanmışlar. Ayrıca solar termal ve bio enerji yayınları mevcut. Alman Enerji Bakanlığın danışman heyetin ve Almanya Yenilenebilir Enerji Normlar geliştirme grubunda de yer alır, ayrıca bilir kişi raporları ve teknik danışmalık hizmeti vermektedir.

DGS

Öğretmen 1

Dr. Uwe Hartmann, 1952 doğumlu, mühendis Dr. Uwe Hartmann gelişmekte olan ve endüstrileşmiş ülkelerde Fotovoltaik (PV-Photovoltaic) sistemlerin yerleştirilmesi konusunda araştırmalara katkıda bulunmaktadır. 1992 yılında, Berlin’de, bütün dünyada PV sistemlerinin en yetkin kuruluşlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğunun Almanya bölümünü kurmuştur. Son 20 yılda, Berlin’de Sayın Hartmann’ın liderliğini yaptığı ekip tarafından 4500 MW’dan daha fazla kapasiteye sahip PV enerji santralleri analiz edilerek teknik olarak kabul edilmiştir. Bangladeş, Afganistan, Etiyopya, Tayvan, Ürdün, Moğolistan, Romanya, Şili, Güney Afrika ve Makedonya’da bilirkişi olarak çalışmakta olup Cezayir, Rusya, Meksika, ABD, İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Tunus gibi ülkelerde Almanya Ekonomi Bakanlığı adına yenilenebilir enerjiler konusunda 60’tan fazla konferans vermiştir. Farklı ülkelerde PV sistemlerinin geliştirilmesine yönelik olarak birçok AB ve GIZ fonlamalı programda program müdürlüğü ve ekip liderliği görevlerinde bulunmuştur. Küresel bazda güneş enerjisi ile ilgili beş okul kurmuş olup Bangladeş’te büyük PV enerji santrali kuracak olan Bangla German Solar Power Plant Development Ltd.’in başkanıdır.  Kilit kalifikasyonları iş geliştirme potansiyellerinin değerlendirilmesi dahil teknik ve çevresel tasarım, mühendislik ve kontrol üzerine odaklanmaktadır. Alman Güneş Enerjisi Topluluğunun Başkan Yardımcılığında bulunmuş olup Berlin’de DGS bölümü kurulu üyesidir.

Dr. Hartmann Berlin Teknik Üniversitesi ve Berlin’deki Uygulamalı Fen Bilimleri Teknik Üniversitesinde PV sistemleri konusunda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Dünya çapında modern bir kılavuz olarak kabul edilen “Fotovoltaik Sistemler” DGS Kılavuzunun eş müellifidir. Dr. Hartmann Makine Mühendisliği ve Enerji Teknolojisi Bölümünde Almanya Fen Bilimleri Derecesine (M.Eng.) sahip olup Akışkanlar Mekaniğinde de bir Doktora Derecesine sahiptir.

 

DGS_Mitarbeiterportfolio

Ürünler ve çözümler