Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Hakkında

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2010 yılında T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuştur. Kurucu vakıflar; Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı’dır. Altı fakülte, beş enstitü ve iki meslek yüksek okulu olmak üzere toplam on üç akademik birimden oluşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, ilk mezunlarını 2014-2015 Akademik Yılı sonunda vermiştir. 2015-2016 Akademik Yılı başlangıcı itibariyle 5000’in üzerinde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi bulunmaktadır. İstanbul’un Fatih (Rektörlük), Haliç, Topkapı, Kandilli, Küçük Çamlıca ve Üsküdar (Atik Valide) gibi merkezi konumlarında olmak üzere toplam altı yerleşkesi bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 3 bölüm barındırmaktadır. Bunlar İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği’dir. Mühendislik Fakültesi’nde; öğretim ile araştırma misyonunu ilişkilendirmek, programlara daha etkin uluslararası yapı kazandırmak, öğrencilere fırsatlar vermek, öğrenci algılaması (öğrenmesi ve yabancı dil bilmesi) için yeni yaklaşımlar geliştirmek, yeni teknolojilerin devreye sokulduğu daha etkin stratejiler üretmek, araştırmalarımızı hizmetini verdiğimiz yerel ihtiyaçlara yönlendirmek, küresel gelişmeleri ve teknolojik ilerlemeleri kavramak ve kavratmak ana hedeftir. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ise Mimarlık ve İç Mimarlık olarak iki bölümde eğitim vermektedir. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mekân ve insanı, vakıf medeniyeti anlayışı ile geçmişten süzülüp gelen, çağdaş yöntem ve anlayışlar ile geleceğe taşınması hedeflenen bir medeniyet görüşü ile ele almaktadır.

Bildschirmfoto 2015-10-05 um 17.48.46

Öğretmen 1

Prof. Ümit Doğay ARINÇ

1979-2005 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Makine Fakültesi ve Mimarlık Fakü ltesi öğrencilerine ‘Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Sistemleri’ dersleri vermiştir. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında ‘Yenilenebilir Enerji Sistemleri’, ‘Isı Tekniği’ ve ‘Enerji Verimliliği’ konularında tebliğler sunmuştur. 2015 yılı Bahar döneminden itibaren de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde  Mimarlık Bölümü öğrencilerine ‘Enerji Verimli Binalar’ Lisansüstü dersleri vermektedir. Prof. Ümit Doğay ARINÇ 29 adet Lisansüstü Tez yönetmiş olup birçok Doktora, Doçentlik ve Profesörlük jürilerinde görev almıştır.

Ümit Doğay Arınç

Öğretmen 2

Araş. Gör. Yük. Müh. M. Öner YELEĞEN:

1986 Sivas doğumludur. 2010 yılında İTÜ’den İnşaat Mühendisi ünvanıyla mezun olmasının ardından, MSB İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığında Topçu Yedek Subay olarak 1 yıl süreyle askerlik vazifesini tamamlamıştır. 2011-2013 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak 2014’te Yüksek Mühendis ünvanını almaya hak kazanmıştır. 2014’ten beri İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Programı’nda Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Rüzgar Enerjisi) hakkında Doktora çalışmalarını sürdüren YELEĞEN, 2012 yılından beri de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Öner YELEĞEN

Ürünler ve çözümler

Ürün 1

Ürün 2