Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Hakkında

Bildschirmfoto 2015-10-05 um 17.51.24

Öğretmen 1

Y.Mimar İsa ÇAL

1987’de Antalya’da doğdu. 2009 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisansını, 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisansı sırasında Politecnico di Milano Üniversitesi’nde de çalışmalarda bulunan İsa Çal’ın yerel mimari ve sürdürülebilirlik konusu üzerine yapmış olduğu “Yerel Verilerin Geleneksel Mimari Üzerindeki Etkilerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Akseki-İbradı ve Piemonte-Val d’Ossola Örneği” başlıklı tez çalışması uluslar arası niteliğe sahiptir. Yüksek lisansı sırasında yarı-zamanlı ve sonrasında tam zamanlı olmak üzere çeşitli ofislerde çalışan İsa Çal, şu anda kendi mimarlık ve inşaat işleri ile ilgilenmekte ve bunun yanında Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde yarı-zamanlı olarak proje yürütücülüğü ve jüri üyelikleri yapmaktadır.

Iletişim +90 536 3047878

Seminer 1

Yerel Verilerin Geleneksel Mimari Üzerindeki Etkilerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Akseki-İbradı ve Piemonte-Val D’ossola Örneği

Yaşadığımız yeryüzü farklı fiziksel özelliklere sahiptir. Dolayısıyla, bu farklı özellikler de insanların yaşantısında doğal ve kültürel farklılıklara yol açmaktadır. Bunun yansımalarını en güçlü şekilde mimarlıkta görebiliriz. İnsanın en temel ihtiyaçlarından birinin “barınma ihtiyacı” olması sebebiyle geleneksel yerleşimler ve geleneksel mimari bunun kanıtıdır.

Geleneksel yerleşimlerin;

  • Topografya ile uyumu,
  • İklimsel koşulları dikkate alması,
  • Bitki örtüsü ve toprak yapısını bozmaması,
  • Su kaynaklarının çok yönlü değerlendirilmesi,
  • Geçim kaynakları ya da gelenek, görenek, mahremiyet gibi kültürel olgulara göre şekillenmesi,

açılarından hem çağdaş hem de sürdürülebilir olduğu açıkça söylenebilir.

Günümüz çağdaş mimarisinde ise teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıklar nedeniyle tüm bu yerel veriler göz ardı edilmektedir. Bunun sonucunda da gereksiz yere çok büyük enerji kayıpları oluşmaktadır.

Bu çalışmada, geleneksel yerleşimler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, geleneksel mimarinin üzerine kurulduğu ilkelerin çağdaş mimari yerleşimlerde de uygulanmasının enerji verimliliği açısından önemine dikkat çekilmiştir.

Eğitmen: Y.Mimar İsa ÇAL